โภชนาการที่ดีและเหมาะสมคือคำตอบของสุขภาพที่ดี

เพราะเราเข้าใจว่าการมีสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงนั้นสำคัญมากแค่ไหน เราจึงพยายามคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารที่ดีและมีโภชนาการที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของสัตว์เลี้ยง และเรายังเข้าใจถึงความต่างของความต้องการทางโภชนาการ ความแตกต่างทางกายภาพและทางสรีระวิทยาของสัตว์เลี้ยงตามแต่ละสายพันธุ์ รวมถึงช่วงอายุและความต้องการที่พิเศษเฉพาะตัวอีกด้วย

วันที่โพส : 06 กันยายน 2565