แนวทางการจัดการ Obesity หรือภาวะอ้วนในสัตว์เลี้ยง

AAHA Nutritional Assessment Guidelines for Dogs and Cats

ในปัจจุบันสัตวแพทย์จะเจอเจ้าของที่พาน้องหมาน้องแมวอ้วนเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์มากขึ้น ซึ่งภาวะอ้วนนี้มักแฝงด้วยปัญหาทางสุขภาพที่ตามมามากมายทั้งต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจากข้อมูลของทาง Association for Pet Obesity Prevention ของสหรัฐอเมริกา พบว่า สุนัข 59.5% และแมว 55.8% มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ส่งผลให้น้องๆเหล่านี้มีความผิดปกติต่อร่างกายในหลายๆระบบไม่ต่างจากในมนุษย์เลย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงร่าง เช่น ข้อเข่า หัวไหล่ข้อศอกและข้อสะโพก โรคเบาหวาน ความดัน ภาวะไขมันพอกตับ รวมทั้งส่งผลให้น้องๆมีอายุขันที่สั้นลงด้วย ดังนั้น American Animal Hospital Association (AAHA) จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติ AAHA Nutritional Assessment Guidelines for Dogs and Cats สำหรับสัตวแพทย์เพื่อช่วยลดปัญหาทางโภชนาการเช่น โรคอ้วนและช่วยให้สัตวแพทย์สามารถอธิบายกับเจ้าของให้สามารถจัดการทางด้านโภชนาการและสุขภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้นโดยการให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

 

1. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร (Nutrition Assessments)

ตาม guideline ของ AAHA สัตวแพทย์ควรประเมินโภชนาการของสุนัขและแมวทุกตัวในการตรวจร่างกายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับเจ้าของให้เข้าใจและปฏิบัติตาม The Circle of Nutrition โดยข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้สัตวแพทย์สามารถระบุความต้องการทางโภชนาการขั้นพื้นฐานของสัตว์เลี้ยง /แนะนำปริมาณอาหารหรือปริมาณขนมที่เหมาะสมและกำหนดแผนทางโภชนาการเช่นแผนการลดน้ำหนัก เป็นต้น

การประเมินทางโภชนาการของสุนัขและแมว เช่น

 • สุนัขและแมวมี Body Condition Score หรือ Muscle Condition Score ที่เหมาะสมหรือไม่
 • สุนัขหรือแมวมีภาวะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
 • มีการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม (activity level) อย่างชัดเจนหรือไม่
 • สัตว์เลี้ยงอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น

 

The Circle of Nutrition

The Circle of Nutrition ถูกพัฒนาขึ้นโดย American College of Veterinary Nutrition ประกอบขึ้นด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ สัตว์เลี้ยง, อาหารสัตว์เลี้ยง, การจัดการอาหารและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจในการจัดการทางโภชนาการร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ดี

 

1.1. สัตว์เลี้ยง (Pet)

ข้อมูลทางด้านอายุ กิจกรรม ปัญหาสุขภาพ ข้อมูลนี้ช่วยให้สัตวแพทย์สามารถกำหนดโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ ตัวอย่างเช่น สัตว์เลี้ยงอายุน้อยมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงสูงอายุและสุนัขล่าสัตว์ต้องการแคลอรี่มากกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก

 

1.2. อาหารของสัตว์เลี้ยง (Pet’s Diet)

 • ความเหมาะสมและความปลอดภัยของอาหารของสัตว์เลี้ยงต่อตัวสัตว์
 • การจัดเก็บอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม
 • การปนเปื้อนของเชื้ออจุลินทรีย์ก่อโรคหรือสารอื่นๆที่เป็นอันตราย
 • ความไม่สมดุลของสารอาหาร เช่นการขาด thiamine ในอาหารหรือการมีวิตามิน D ที่สูงเกินไปในอาหาร เป็นต้น

 

1.3. การจัดการอาหารและปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Feeding Management and Environmental Factors)

โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถประมาณแคลอรี่ที่สัตว์ได้รับต่อวันได้

 • ปริมาณการให้อาหารและขนม
 • ความถี่ของการให้อาหารและขนม
 • ภาชนะอาหารต่อจำนวนสัตว์เลี้ยง
 • จำนวนของสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน การแย่งกินอาหารของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงด้วยกัน

 

2. คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body and Muscle Condition Scoring and System)

สัตวแพทย์สามารถใช้ข้อมูลของ Body condition score และ/หรือ Muscle condition score เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำทางโภชนาการที่เหมาะสมแก่เจ้าของสัตว์ได้

สามารถอ่านการการประเมิน BCS and MCS อย่างละเอียดได้ใน AAHA Nutritional Assessment Guideline for Dogs and Cats

 

3. การสื่อสารระหว่างสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์เลี้ยง (Communication is Key)

คำแนะนำต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตาม ดังนั้นสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่า สัตว์เลี้ยงจะมีสุขภาพดีดังนั้นการประเมินทางโภชนาการและขั้นตอนติดตามผลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังนั้น สัตว์เลี้ยงตัวอ้วนๆที่สัตวแพทย์พบเจอเหล่านั้น เคยได้รับการประเมินทางโภชนาการอย่างเป็นประจำหรือไม่ การประเมินโภชนาการที่ดี รวมทั้งคำแนะนำทางโภชนาการสามารถช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีขึ้นได้ ฉะนั้นแนวทางการประเมินโภชนาการของ AAHA สำหรับสุนัขและแมวจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญแก่สัตวแพทย์เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่ดี มีความสุขและอายุยืนยาวมากขึ้น

 

สามารถ download full Guidelines : 2021 AAHA Nutritional and Weight Management Guideline for Dogs and Cats ตาม link นี้ได้เลย

https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/2021-nutrition-and-weight-management/resourcepdfs/new-2021-aaha-nutrition-and-weight-management-guidelines-with-ref.pdf

 

ที่มา https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/helping-pets-live-healthier-thinner-lives-aaha-nutritional-assessment-guidelines?fbclid=IwAR1yzS1jqGoPevrlQSM3Eq4QLXmU_mdMhtIssyiFXq7PQK36L9yc-wfH0Ow

วันที่โพส : 14 กันยายน 2566