OPTIMAL 156g

อาหารฟื้นฟูโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับแมว

OPTIMAL 156g

 อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน มีกรดอะมิโนจำเป็นและให้พลังงานสูง 

 • ให้พลังงานสูง มีสารอาหารครบถ้วน
 • ความน่ากินสูงและมีอัตราการย่อยได้สูง
 • high essential amino acid มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน
 • มี Arginine ช่วยในเรื่องการหายของแผลหลังการผ่าตัด
 • มี Glutamine เป็น mucosal barrier เพิ่มความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้
 • มี Taurine ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
 • มี Sylibin from Milk thistle เป็น Hepato-protectant antioxidant ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับ
 • high energy density ให้พลังงานสูงเหมาะสำหรับสัตว์ที่กินได้น้อยหรือขาดสารอาหาร
 • high Omega 3,6 ซึ่งอุดมไปด้วย EPA และ DHA ช่วยลดการอัเสบ
 • เนื้ออาหารเหลวแบบมูส ดูดป้อนง่าย
 • ใช้วัตถุดิบคุณภาพพรีเมี่ยม (ปราศจาก by-product) จึงให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน)
 • ได้มาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานของ AAFCO (องค์กรที่กำหนดมาตรฐานทางโภชนาการสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกา)
 • วิจัยและพัฒนาร่วมกับ อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ